2.8.2009

Osoitteenmuutos

Matisan kotipaikan osoite muuttuu. Tosin vain virtuaalisesti – itse raiteentukemiskone ei lähde mihinkään Toijalan veturitallista. Veturimuseon ja Museoveturiseura ry:n WWW-sivujen osoite on nykyisin http://yhdistykset-akaa.fi/veturimuseo

Toijalan, sittemmin Akaan, kaupunki tarjosi yhdistyksille kotisivutilaa palvelimellaan 1990-luvun loppupuolelta aina vuoteen 2008 saakka. Laitteistopäivityksen tultua väistämättä eteen kaupunki ei katsonut enää mahdolliseksi jatkaa palvelua, olihan moni yhdistys jo siirtänyt sivustonsa erilaisiin ylläpitoa helpottaviin julkaisujärjestelmiin. Siirtymäkaudeksi 2009 kaupunki tarjoaa vielä ostopalveluna hankitun web-hotellipalvelun, mutta viimeistään tämän vuoden loppuessa yhdistysten on löydettävä sivuilleen uusi koti.

Veturimuseon, samoin kuin parin muun akaalaisen yhdistyksen, sivut on siirretty Nebulan tarjoamaan web-hotelliin. Niille on rekisteröity domain-nimi, joka ei juuri poikkea vanhasta. Veturimuseonkin sivujen osoite on lähes sama kuin aikaisemmin: vain yhdistykset-sanan perässä on nyt viiva pisteen sijasta. Vanha osoite lakkaa toimimasta vuoden 2009 lopussa, joten Veturimuseon sivuille osoittavat kirjanmerkit ja mahdolliset linkit toivotaan päivitettävän ajan tasalle.

Onko Veturimuseo sitten yhdistys? Ei varsinaisesti, vaikka museon toinen ylläpitäjä ja omistaja – Akaan kaupungin rinnalla - onkin Museoveturiseura ry. Seuran ansiosta museon sivuja saatiin pitää kaupungin yhdistyksille tarkoitetussa web-hotellissa.

Veturimuseon sivut ovat olleet rakenteeltaan samanlaiset julkaisemisestaan, maaliskuusta 1998, saakka. Vaikka ne aikanaan saivat kiitosta jopa opetushallitukselta, on aika ajanut jo kauan sitten niiden ohi. Sivut eivät valitettavasti noudata mitään W3C:n standardia. Myös sivujen päivittäminen on todettu työlääksi. Verkottuneessa maailmassa on kuitenkin parempi olla "online" edes huonoilla sivuilla kuin ei ollenkaan, joten Veturimuseon "old school" -sivusto saa palvella sellaisenaan uudessakin osoitteessa niin kauan kuin Museoveturiseuran piirissä mahdollisesti joskus ryhdymme uudistamaan sivuja.

Veturimuseo ja Museoveturiseura ry kiittävät Akaan kaupunkia pitkäaikaisesta hyvästä web-hotellipalvelusta.